Olympiáda v anglickom jazyku

Cudzie jazyky sú neodmysliteľnou súčasťou vzdelávacieho systému na našich školách. Poskytujú žiakom vedomosti, ktoré im umožnia rozširovať svoje obzory a vedomostne rásť aj v budúcnosti pri ďalšom štúdiu, či v práci. Jedným z dominantných cudzích jazykov je angličtina. Aby mali žiaci motiváciu v učení i v poznávaní, pripravujú pre nich pani učiteľky veľa zaujímavých akcií, projektov, návštevu divadelných predstavení a iných podujatí.
Každý rok sa na našej škole organizuje aj školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Jeho úlohou je preveriť vedomosti žiakov z tohto jazyka. Tohtoročné kolo sa uskutočnilo v piatok, 11.12.2015. Olympiáda v anglickom jazyku je súťaž pre talentovaných žiakov, ktorej úlohou je testovať zručnosti a jazykové schopnosti žiakov nad rámec učebných osnov. Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov našej školy, ktorí súťažili v dvoch kategóriách: v kategórii 1A žiaci 5. – 7. ročníka a v kategórii 1B súťažili žiaci 8. a 9. ročníka.
Obsah olympiády tvorila písomná a ústna časť. Cieľom písomnej časti bolo preveriť jazykové schopnosti, v ústnej časti sa hodnotila komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania sa v anglickom jazyku.
Vedomosti žiakov hodnotila odborná porota, ktorú tvorili pani učiteľky vyučujúce anglický jazyk: Mgr. D. Vnuková, Mgr. J. Madigárová – Kubišová, Mgr. V. Hmírová, Mgr. A. Ondrejášová a Mgr. E. Palicová. Na základe bodového hodnotenia, kde účastník mohol získať maximálne 70 bodov, sú výsledky nasledovné:

 

Kategória 1 A

1. m: Lucia Karnetová, 7. A           56 b; vyučujúca: Mgr. A. Ondrejášová
2. m: Lucia Ondrušková, 7.C         55 b; vyučujúca: Mgr. A. Ondrejášová
3. m: Lívia Kubalová, 7.A              52,5 b; vyučujúca: Mgr. J. Madigárová-Kubišová

 

Kategória 1B

1. m: Michaela Okapalová, 9.C           55 b; vyučujúca: Mgr. A. Ondrejášová
2. m: Juraj Pavlusík, 9.A                    51 b; vyučujúca: Mgr. D. Vnuková
3. m: Alžbeta Vaňková, 9.A                44 b; vyučujúca: Mgr. D. Vnuková

Keďže olympiáda je postupová súťaž, víťazi, ktorí sa umiestnia na prvom mieste v jednotlivých kategóriách, postupujú do okresného kola. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom gratulujeme a postupujúcim do okresného kola držíme palce, aby sa im čo najlepšie darilo. Poďakovanie patrí aj všetkým pani učiteľkám, ktoré pozorne a korektne hodnotili všetkých súťažiacich.

WP 20151211 001

 

WP 20151215 002

WP 20151215 004

Zanechať odpoveď