Vzácna návšteva

“Kto sa chce stať vzdelaným, musí nad zlato vážiť si knihy.”

Jan Amos Komenský

Piatok 21.jún 2019, 11,30  hod. Naša vynovená hudobná trieda praská vo švíkoch. Zázračne sa do nej zmestilo takmer 120 žiakov od 3. po 8. ročník. Spolu s vyučujúcimi SJL p. učit. Štefankovou, Svrčkovou a Ševčíkovou sme na pôde našej školy privítali vzácnu návštevu z Bratislavy – pána Daniela Heviera. Básnik, spisovateľ, textár, scénarista, autor rozhlasových i televíznych relácií, vydavateľ nám veselou a hravou formou priblížil začiatky svojej literárnej tvorby, predviedol aj svoje hudobné nadanie. Predstavil nám tiež svoju najnovšiu knihu zo sveta fantasy literatúry pod názvom Chymeros Stopy vedú do temnoty. Nasledovala krátka autogramiáda, fotografovanie a museli sme sa rozlúčiť, pretože pána Heviera už očakávali na ďalšej kysuckej škole. Prežili sme  naozaj netradičnú vyučovaciu hodinu literatúry a ktovie. Možno  sme práve niekoho z našich žiakov inšpirovali k tomu, že počas voľných prázdninových dní sa s radosťou pustí do čítania kníh alebo do písania vlastnej tvorby.

Za PK SJL PaedDr. Zita Ševčíková