English Star 2019

Kto sa tento školský rok stal na našej škole „English Star? Kto bol úspešný a dosiahol v testovaní aspoň 80%? Kedy budú výsledky súťaže? To sú otázky, ktoré neustále kládli žiaci svojim vyučujúcim angličtiny už od 10. mája. Pred mesiacom sa totiž 29 žiakov z tretieho, štvrtého a piateho ročníka zapojilo do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku s názvom English Star.  Nebáli sa porovnať si svoje vedomosti s rovesníkmi nielen z našej školy, ale z celého Slovenska.  Pár dní pred záverom školského roka  výsledky dorazili. Pred vysvedčením si tak všetci súťažiaci odniesli domov diplomy, a aj  ocenenia.                           A kto sa teda stal tohtoročnou English Star na „Nábrežnej“?    Úspešných bolo mnoho, ale najlepšie (100 % ) obhájila svoje vedomosti Erika Vilímová zo 4. B .  Gratulujeme!

 

  1. – 3. miesto v jednotlivých ročníkoch:

3.ročník:

1. miesto: Dihao Zhan , Samuel Podpleský

2.miesto: Nadia Tebbaa

3.miesto: Sebastián Trnka

 

4.ročník:

1. miesto: Erika Vilímová

2.miesto: Eliška Saková

3.miesto: Patrik Marčan

5.ročník:

1.miesto: Dominika Jurkovičová

2.miesto: Tobias Petrišák

3.miesto: Dávid Kuba

Mgr. Hmírová Viera