Základná škola, Nábrežna 845/17, Kysucké Nové Mesto

Voľné pracovné miesta

Momentálne nemáme v ponuke žiadne voľné pracovné miesta.

Prosíme všetkých uchádzačov o zamestnanie , aby k zasielanej dokumentácii priložili aj vyplnený a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez tohto súhlasu škola nebude môcť Vašu žiadosť uchovávať pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie a Vaša žiadosť bude skartovaná.