6.B, 6.C a 7.C na filmovom festivale Jeden svet

Aj tento rok sme sa zúčastnili filmového festivalu Jeden svet zameraného na problematiku multikultúrnej výchovy, ľudských a občianskych práv. Prehliadku troch filmov spolu s diskusiou sme absolvovali v kultúrnom centre Stanica Žilina Záriečie dňa 28.1. 2016. Opäť sme zažili zmysluplné a poučné dopoludnie.

Hanke zo Stanice ďakujem aj touto cestou za niekoľkoročnú minulú a aj budúcu spoluprácu, zúčastneným kolegyniam za pomoc pri presune, vedeniu školy za podporu akcie  a zúčastneným žiakom za to, že boli poslušní a pekne diskutovali.

Mgr. Monika Mojtová, vyučujúca SJL- DEJ a organizátorka podujatia

A tu sú vyjadrenia niektorých zúčastnených žiakov  :

Filmy o rodinách zo Sýrie, Brazílie a Holandska upozornili na problémy mnohých ľudí na tomto svete, ktorých postihla vojna i chudoba. (Monika)

– Uvedomila som si, že mám byť vďačná za to, kde a v akých podmienkach žijem.(Regina)

– Obdivujem tých ľudí z filmov, ako to všetko zvládali, častokrát s úsmevom na perách.(Táňa)

– Ja som si uvedomila, koľko rôznych zbytočných problémov majú niektorí ľudia, zatiaľ čo iní hladujú alebo sa boja o svoj život kvôli vojne.(Ester)

– Teším sa na ďalšie podobné akcie, ktoré mi pripomenú, čo je v živote dôležité (Simonka)

– Domov sme odchádzali s mnohými námetmi na premýšľanie. Aj v mene ostatných ďakujem p.uč. Mojtovej, Vaňkovej i Palicovej za sprevádzanie na tomto zaujímavom podujatí.(Lucka)

film-fest

 

Zanechať odpoveď