Naši žiaci sa vo svete nestratia

Výrazným úspechom našich žiakov sa skončilo okresné kolo olympiády z geografie. Po absolvovaní školského kola, 19 „geografov“ hájilo farby Nábrežnej vo štvrtok 4. februára 2016 v troch kategóriách v priestoroch CVČ v Kysuckom Novom Meste. Že bola súťaž veľmi náročná, svedčia jej výsledky. Z celkového počtu 61 súťažiacich boli úspešní riešitelia iba dvaja v kategórii G (5. ročník), štyria v kategórii F (6. a 7. ročník) a traja v kategórii E (8. a 9. ročník). Súťaže sa zúčastnili žiaci ôsmych škôl nášho okresu. O to viac teší umiestnenie našich reprezentantov:

Kategória E

  1. miesto Natália Fraňová (8.A)

Kategória F

  1. miesto Lucia Ondrušková (7.C)
  2. miesto Ivana Hulínová (7.B)
  3. miesto Katarína Hurtošová (7.C)
  4. miesto Ester Šughová (7.C)

Kategória G

  1. miesto Adam Lachman (5.C)
  2. miesto Jakub Poplanúch (5.C)

Všetkým našim žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám geografie (Mgr. Vlčákovej, Mgr. Palicovej a Mgr. Jantošíkovej) za prípravu žiakov na túto súťaž.

Sedem našich žiakov sa zúčastnilo vo februári aj okresného kola olympiády z biológie v kategórii C. Z víťazstva sa tešila žiačka zo ZŠ Nesluša, ale iba o jeden bodík za ňou zaostali Denisa Fujašová (8.A) a Martina Kyklošová (9.A). Obobom dievčatám blahoželáme k umiestneniu v prvej trojke a držíme palce pre krajské kolo. Vďaka za prípravu dievčat, ale aj ostatných našich súťažiacich, patrí pani učiteľkám biológie Mgr. Galgaňákovej a Ing. Vaňkovej. To sa to dobre číta.

Zanechať odpoveď