Erasmus projekt na Nábrežnej v šk.roku 2018/2019

Tento školský rok sa v rámci projektu Erasmus niesol v znamení slova MOVING (=pohyb). Presne toto je názov prvého ročníka vzájomnej spolupráce šiestich škôl, medzi ktorými je aj tá naša, slovenská. Zapojili sme sa tak do medzinárodného projektu Detstvo v krabičke spolufinancovaného programom Európskej Únie Erasmus+ . Vďaka tomu mali žiaci možnosť zistiť viac o svojich rovesníkoch v Taliansku, Grécku, Nemecku, Čechách a Španielsku, nacvičili spoločný FlashMob tanec, video ktorého  si možno pozrieť na stránkach školy a samotného projektu. Prvý rok spolupráce bol veľmi bohatý aj na iné aktivity, či už to boli dve Skype komunikácie v rámci vyučovania angličtiny, návštevy našich učiteľov i hospitácie na nemeckej a gréckej škole, zakomponavali sme tiež do vyučovania v 2.ročníku telesnej výchovy náčinie z tzv. Moving Boxu od koordinátora – nemeckej školy. Všetko vyvrcholilo v máji žiackou mobilitou do Španielska.  Doobedia boli, v súlade s názvom prvého ročníka, venované pohybu. Hrali sme hry jednotlivých krajín. Jedno dopoludnie bolo teda aj v réžii Slovákov, kedy sa hrali slovenské hry. Okrem toho každá krajina pripravila španielskym učiteľom medzinárodné raňajky. Oškvarková pomazánka, bryndza a korbáčiky – mali sa Španieli čo oblizovať. Blízkosť Barcelony sľubovala zaujímavý program, a tak poobediami žiaci navštívili NOU Camp štadión FC Barcelony, podmorský svet Akvária a samotné centrum druhého najväčšieho mesta Španielska s dominantou Sagrada Familia od Gaudího.  Takáto výmena skúseností, nové zážitky, iné prostredie, nová škola, let lietadlom, to všetko sa zapáčilo aj našim žiakom, ktorí už teraz prejavili záujem o ďalší projekt. Každopádne nás ešte čaká ďalší rok aktuálneho. Jeho názov bude Hrdinovia a v marci 2020 uvítame v Kysuckom Novom Meste tridsiatku žiakov z piatich európskych krajín. Týmto vyzývame rodičov našich žiakov, aby sa stali hosťovskými rodinami a ubytovali u seba žiaka z inej európskej krajiny. Viac informácií dostanete v Kabinete CJ od vyučujúcich AJ, od riaditeľa školy alebo od p.učiteľky Madigárovej Kubišovej, koordinátorky projektu. Príďte osobne, ale aj píšte, mailujte.

Ďakujeme Európskej Únii, že pred 32 rokmi vymyslela program Erasmus. Ďakujeme mestu, že podporuje naše iniciatívy. Rovnako ďakujeme rodičom, špeciálne mamičke, ktorá pre nás upiekla medovníkové srdiečka. Zožali úspech a stali sa symbolom slovenských žiakov.

Informácie o uplynulom roku projektu nájdete na https://childhoodinabox.blogspot.com/ .