Návšteva Banskej Štiavnice

Banská Štiavnica a jej okolie  určite patrí medzi jedno z najkrajších dôkazov histórie baníctva na území Slovenska.  Aj naši žiaci – žiaci ...

ZOO LEŠNÁ ZLÍN

Žiaci piateho ročníka sa 31.5. zúčastnili veľmi peknej a zaujímavej exkurzie. V rámci biológie navštívili známu zoologickú záhradu ZOO-LEŠNÁ ZLÍN. Aj napriek ...

INDIÁNSKE DOPOLUDNIE

Veľký deň  – Deň detí, deň plný radosti, napätia, dobrého pocitu, nasadenia, boja, prekvapenia… Triedy druhého ročníka sa v tento deň premenili  ...

Čítajme si

Postupne  24. , 25. a 30.  mája navštívili  deti  prvého ročníka Mestskú knižnicu. Cieľom tohto podujatia, bolo stať  sa aktívnymi členmi ...

Aspoň dva plné poháre :-)

Deň mlieka sa oslavuje vždy tretí májový utorok, už od roku 1957, pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie. Mlieko a mliečne ...