Beseda s botaničkou

Pri príležitosti,, Dňa Zeme“ sa žiaci 8-meho ročníka zúčastnili  veľmi zaujímavej besedy s p. Evkou Pietorovou- botaničkou s CHKO KYSUCE. Téma besedy-,, Invázne rastliny na území  Kysúc  resp. Slovenskej republiky“   bola veľmi aktuálna, keďže mnohí ľudia- záhradkári, majitelia súkromných domov, ale aj obce , v dobrom úmysle vysádzajú ,, všetko, čo je pekné „Žiaci mali možnosť dozvedieť sa mnohé zaujímavosti z oblasti výskytu  inváznych druhov rastlín, ktoré boli k nám zavlečené z iných oblastí sveta a svojou obrovskou schopnosťou prežívať a rozmnožovať sa ,  vytláčajú naše pôvodné druhy rastlín zo svojich území. Je to problém všetkých susedných krajín, lebo príroda nepozná hranice. Najskôr sa žiaci oboznámili so zákonmi, ktoré zakazujú pestovať takéto rastliny ako okrasné v našich záhradách a v druhej časti prednášky mali možnosť vidieť,  akú majú  tieto rastliny podobu. Mnohí zistili, že viaceré z nich naozaj aj poznajú a dozvedeli sa, že niektoré môžu spôsobiť aj  závažné zdravotné problémy napr. boľševník obrovský (popáleniny), že sa takéto rastliny nemôžu vysádzať- vlastník pozemku musí takéto rastliny potom zlikvidovať na vlastné náklady. Zaujímavé rozprávanie p. Pietorovej zanechalo u žiakov určite veľa nových poznatkov a vedomostí. Pripájame aspoň základné invázne druhy rastlín, ktoré môžete najčastejšie nájsť v našej prírode a tiež zopár záberov priamo z besedy . Touto cestou chceme ešte raz vysloviť poďakovanie p. Evke Pietorovej, že si našla na nás čas a zaujímavo nás  poinformovala  aj z tejto oblasti

Zanechať odpoveď