Beseda s rybárom

Voda – dôležitá a nenahraditeľná tekutina, základ všetkého živého na našej planéte. Aj naši piataci to veľmi dobre vedia, ale na doplnenie vedomostí nielen o vode, ale aj živočíchoch , ktoré v nej žijú , o udržaní čistoty našich potokov a riek – prišiel porozprávať  9. mája našim žiakom p. rybár Dušan Novák. Počas dopoludnia veľmi pekne  a zaujímavo rozprával najmä o rybách, ktoré sú súčasťou našich tokov a ako sa žiaci dozvedeli , práve naša rieka Kysuca patrí medzi najčistejšie rieky na území Slovenska. Pomocou pútavej prezentácie a praktických pomôcok rybárov ich oboznámil s odchovom rýb, metódami rybárčenia, ochranou vody, s jednotlivými druhmi rýb, ktoré žijú aj v našej Kysuci. Žiaci už budú vedieť , že najpočetnejšou rybou je podustva, mrena, jalec, lipeň , znovu je tu nasadená  hlavátka- veľmi vzácna ryba, v potokoch sa vyskytuje zasa pstruh. Naša priehrada Neslušanka je zasa miestom lovu rýb a tiež rôznych súťaží, na ktorých sa zúčastnili aj niektorí naši žiaci, lebo mnohí chodia práve na rybársky  krúžok. Deti boli počas besedy aktívne a zahrnuli p. rybára mnohými , niekedy aj úsmevnými otázkami, a tak sme sa dozvedeli , že náš kapor  sa môže dožiť úctyhodných 25-30 rokov, že ostriež má lepkavé ikry a pod.. Naozaj to bolo,, super“ dopoludnie, počas ktorého si žiaci utvrdili, ale aj rozšírili svoje vedomosti o rybách. Pánovi rybárovi patrí naozaj veľké ,,Ďakujeme!“ a tešíme sa na ďalšie stretnutia. Pripájame niekoľko fotografií.