Literárno-dejepisná exkurzia žiakov 7. ročníka

Každoročne sa púť literárno-dejepisných exkurzií začína začiatkom mája. Je tomu tak i tento rok. Ako prví vyrazili za rozširovaním a prehlbovaním vedomostí žiaci 7. ročníka  spolu s p. uč. Svrčkovou, Ševčíkovou a Mojtovou.  O siedmej hodine sme  plní elánu obsadili miesta v autobuse a vydali sa smer Kremnica. Tu sme navštívili MINCOVŇU. Prehliadka bola rozdelená na dve časti. Najskôr sme si prezreli starú časť, kde sme mohli vidieť, ako sa razili mince v minulosti. Prekvapilo nás, že mnohé stroje sú stále funkčné. V novej časti sme sledovali razenie srílanských rupií a quatemalských quetzalov. Na konci  si každý sám mohol vyraziť  mincu. Zastávkou č. 2 bol Kremnický hrad, kde sme obdivovali najmä gotickú kaplnku. Z Kremnice sme sa presunuli do Tajova, rodného domu J. G. Tajovského, kde sme sa dozvedeli nielen zaujímavosti z jeho života, ale aj zo života J. Murgaša, ktorý tiež pochádzal z tejto obce. Za vyčerpávajúce informácie sme sa poďakovali pani lektorke a už sme uháňali naspäť do autobusu. Nasledoval dlho očakávaný rozchod v obchodnom centre v Banskej Bystrici. Po vyprázdení peňaženiek sme sa plní zážitkov vrátili domov.

Mgr. Slavka Svrčková