Deň ľudovej rozprávky

Dňa 16. marca 2016 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili podujatia s názvom „Deň ľudovej rozprávky“ organizovaného Mestskou knižnicou  v Kysuckom Novom Meste, ktoré sa konalo pri príležitosti oslavy narodenín nášho najväčšieho slovenského rozprávkara Pavla Dobšinského.

Žiakov  privítala pani knihovníčka oblečená v krásnom ľudovom kroji. Prezentovali sme jej naše prečítane knižky a potom nasledovalo rozprávanie o najznámejšom ľudovom rozprávkarovi. Teta knihovníčka rozprávala deťom, ako vznikali pôvodné rozprávky a ako sa šírili. Pripravila veľmi zaujímavý a pestrý program. Deti sa zábavnou formou oboznámili so životom a tvorbou Dobšinského. Zasúťažili si v hádaní rozprávok a ich rozprávkových postáv. Vyhľadávali ilustrácie v knihách, priraďovali im názvy rozprávok. Lúštili krížovky, v ktorých odhalili špecifiká konkrétnych rozprávok. Overili si, či poznajú slová, ktoré v Dobšinského rozprávkach nachádzame úplne bežne. Čo je zmog, ometlo, chotár, corgoň, súkno, tanistra, ovál a pod.? Ďalej mali možnosť vyskúšať si zručnosti -roztočenie kolovrátka, páranie peria, preberanie hrachu a šošovice.

Nakoniec  si žiaci  vybrali novú knižku na čítanie a šli naspäť do školy. Odchádzali s novými poznatkami a veselými zážitkami. Bol to zaujímavý deň.

Mgr. Jana Čelková

Zanechať odpoveď