Deň Zeme v 1. ročníku

S jednodňovým oneskorením si všetci prváci prostredníctvom ITV – Naša modrá planéta – pripomenuli Deň Zeme. Aktivity v rámci tohto dňa boli spojené so súťažou o „najmodrejšiu triedu“, ktorú vyhrali deti  z 1.C triedy.

Okrem množstva informácií, zaujímavých úloh a čistenia okolia školy deti najviac bavila výroba triednych plagátov. V aktivitách sme pokračovali aj v ďalších dňoch, veď každý deň by mal byť Dňom Zeme.

Mgr. Ľubomíra Hrušková

Zanechať odpoveď