Staviame Máj s Nábrežníčkom

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj. Máj je pôvodne mladý stromček, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Naše átrium sa po druhýkrát stalo miestom stavania tohto symbolu lásky a života. Rezký tón harmoniky vedúceho folklórneho súboru Jedľovina pána Koptáka a spev dievčat detského školského súboru Nábrežníček prilákal do átria takmer všetkých žiakov a vyučujúcich našej školy. Po úvodných piesňach korunu ihličnatého stromu ozdobili farebnými stužkami dievčatá  a pomohli aj pani učiteľky. Tá najťažšia práca potom ostala na chlapcoch 9. C triedy, ktorí spolu s pánmi školníkmi osadili Máj na pripravené miesto. Pri tónoch hudby a pri postavenom Máji si nakoniec mohli všetci vychutnávať príjemnú  predmájovú atmosféru.

129a

Zanechať odpoveď