Tvorivé dielne na dejepise

Medzi netradičné aktivity vyučovania dejepisu na našej ZŠ Nábrežná patria nepochybne okrem projektových dní,  výstav, besied, exkurzií, … aj tvorivé dielne.  

V predveľkonočnom čase prijal naše pozvanie prísť medzi nás aj pán Ján Stopjak z  Kysuckého Nového Mesta, ktorý je známy výrobou prekrásnych veľkonočných kraslíc ( získal mnohé ocenenia doma i v zahraničí ).  Spolupracujeme s ním už niekoľko rokov a tvorivé dielne pod jeho vedením sú medzi žiakmi veľmi obľúbené. Tento rok sa stretli s ním žiaci šiesteho ročníka, ktorí si domov odnášali nielen krásne vlastnoručne vyrobené kraslice či korbáče, ale aj poznanie, že trpezlivosť a precíznosť pri práci je veľmi dôležitá.

Počas besedy  Ján Stopjak  veľmi ochotne odpovedal na mnohé zvedavé otázky detí , ktoré sa týkali najmä jeho začiatkov výroby veľkonočných vajíčok, jeho práce, ….

Aj touto cestou mu ďakujem za jeho ochotu prísť medzi nás  podeliť sa so svojimi skúsenosťami, za jeho rady a  čas, a prajem mu veľa zdravia, šťastia, tvorivých síl a nápadov.

                 Mgr. Monika Mojtová, vyučujúca DEJ a organizátorka podujatia

td1

Zanechať odpoveď