Svetový deň Zeme

denzeme

 

Svetovým dňom Zeme je každoročne už od roku 1970  22. apríl. História tohto dňa sa začala písať v USA a súvisela s podporou vzniku environmentálnych hnutí. Založením Americkej agentúry pre ochranu životného prostredia a s prijatím Zákonov o čistote ovzdušia, vody a o ohrozených druhoch.. Zem ako jedinečná planéta slnečnej sústavy má ako jediná vhodné podmienky na existenciu organizmov, vrátane človeka. V súčasnej dobe  oslavuje Deň Zeme viac ako miliarda ľudí v 175 krajinách sveta a týka sa ľudí  bez ohľadu na ich pôvod, vieru alebo národnosť.
Stav našej Zeme, ako domova nás všetkých, nie je ľahostajný ani nám, žiakom tretieho ročníka.  Preto naším Dňom Zeme bol 23. apríl. Pri tejto príležitosti sme  pripravili aktivity , ktorými sme chceli upriamiť pozornosť  na  ekologické problémy, týkajúce sa  nás všetkých. Jedným z viacerých výstupov nášho dňa bol  ENVIRO – PLAGÁT , cieľom  ktorého bolo  výtvarne stvárniť tematiku životného prostredia.

V závere tematického dňa sme aktívne prispeli  k tvorbe, zveľaďovaniu a ochrane životného prostredia . Spoločnými silami  sme vyčistili okolie našej školy.

Želaním dňa, ktoré by malo byť želaním  nás všetkých: ABY BOL DEŇ ZEME KAŽDÝ DEŇ, NIELEN 22. APRÍL.

Mgr. Jarmila Bandurová

zemeden

Zanechať odpoveď