Detské mesto povolaní

Na svete je množstvo povolaní. Každé má v sebe určitú mieru podstatnosti. Je to veľmi individuálne. Každý vidí „zlato“ v niečom inom. V práci strávime veľkú časť nášho života, oveľa väčšiu, ako s našou rodinou a priateľmi. Ak budeme nespokojní so svojim povolaním, budeme nespokojní so svojim životom. Správny výber povolania pomáha človeku byť šťastný, spokojný a úspešný.

Dňa 7.3.2014 sa žiaci tretieho ročníka a devätnásti žiaci štvrtého ročníka zúčastnili na interaktívnej edukačnej expozícií. Prvé detské mesto povolaní na Slovensku v Obchodnom centre MIRAGE v Žiline. Zámerom expozície bolo prispieť k lepšej orientácií detí vo svete profesií. Prostredníctvom konkrétnych povolaní sa praktickým spôsobom oboznámili s rôznymi profesiami, ktoré si skúšali vlastnými silami. Naše deti navštívili tematické stanice povolaní:

KINEX

Na tomto mieste sa  zoznámili so strojárskou výrobou – svetom techniky a strojov. Dozvedeli sa, že ložiská môžeme nájsť v mnohých zariadeniach. Zistili, ako vlastne ložisko funguje, z čoho sa ložisko skladá, ako sa konštruuje, vyrába a nakoniec, kde sa používa.

KIA

Žiaci sa tu ponorili do sveta automobilov. Zistili, ako vzniká auto. Animátori ich previedli výrobnými povolaniami v automobilovom priemysle.

KRANKAS- Zdravotnícke zariadenie

Deti tu videli nemocničnú izbu. Dozvedeli sa informácie o povolaní lekára a zdravotnej sestry. Získali  informácie o význame prevencie: meranie váhy, výšky a základných odberov pre stanovenie zdravia a správnej životosprávy.

Západoslovenská energetika

Na tejto stanici získali informácie  o výrobe elektrickej energie. Jej výrobu si  mohli vyskúšať na nainštalovanom bicykli: šliapaním na ergometri vyrábali elektrickú energiu, ktorá následne rozsvecovala žiarovky (vizualizácia výroby elektrickej energie a systémov jej rozvodu až do bytov ľudí).

dm

Žiaci si v reálnom obchode vyskúšali viaceré reálne činnosti: privítanie zákazníka, práca s pokladňou, uloženie tovaru na regáli, cenové označenie tovaru.

DHL

Logistika je odvetvie plné zaujímavých činností. Deti  sa mohli obliecť do rovnošaty kuriéra, skladníka, zamestnanca zákazníckeho centra, či vodiča kamiónu. Vyskúšali si, ako prebieha proces objednávky prepravy a komunikácia so zákazníkom. Naučili sa telefonovať so zákazníkom, skontrolovať údaje pri prevzatí zásielky, odvážiť ju a vybrať poplatok za prepravu.

Rajo

V tomto mieste sa predstavujú deťom povolania z oblasti výroby mlieka a mliečnych výrobkov. Deťom sa približuje kolobeh spracovania mlieka od jeho produkcie na slovenskej farme až po hotový výrobok na regále. Dozvedeli sa, ako sa pracuje v laboratóriu, ako sa vytvára návrh obalu produktu a pod.

SEVAK

Voda prejde kus cesty, kým sa dostane do vodovodnej batérie u nás v domácnostiach. Tento celý príbeh putovania vody v meste im názorne a podrobne prerozprávali. Jej výrobu, dodávku ku spotrebiteľovi, ale aj následné odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

TELECOM

V Telekome nevyrábajú telefóny ani počítače, ale poskytujú služby ako telekomunikačné služby, hlas, zvuk, internet. Na tomto mieste sa dozvedeli, na čo by si mali dať pozor pri telefónovaní, alebo na internete.

Naše deti sa v tento deň stali na chvíľu predavačmi, logistami, stavbármi, zdravotnými sestrami, lekármi, mechanikmi, elektrotechnikmi. Dúfajme, že ich voľba povolania bude správna, uspokojivá.

Mgr.Čelková Jana

Zanechať odpoveď