Dopoludnie s matematikou

Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnilo na našej škole stretnutie priaznivcov matematiky, aby si zmerali svoje sily na tradičnom podujatí –  Dopoludnie s matematikou. Každá trieda mala svojich zástupcov, ktorí sa popasovali s rôznymi zaujímavými úlohami a ako bonus riešili sudoku.  Na riešenie úloh mali 60 minút. Všetky družstvá stihli odovzdať riešenia úloh v stanovenom limite. Na všetkých riešiteľov čakalo malé občerstvenie, aby si pri sladkej odmene skrátili čakanie na výsledky. V mnohých prípadoch prebiehala medzi súťažiacimi diskusia na tému – Príklady. O umiestnení rozhodlo poradie odovzdania riešení. Umiestnenie na prvých troch miestach bolo nasledujúce:

1.miesto 7.C  16 bodov

2.miesto 9.B 16 bodov

3.miesto 7.A 15 bodov

Víťazom blahoželáme.

Príklady sú opravené, výsledky prekonzultované, ceny sú rozdané. Žiakom deviateho ročníka ďakujeme za účasť. Svoje vedomosti budú môcť v ďalšom školskom roku preukázať už na iných školách. S ostatnými sa tešíme na stretnutie v budúcom školskom roku (samozrejme s inými, náročnejšími úlohami J ).

Mgr. Miroslava Kováčová

Zanechať odpoveď