Nákupovo

Dňa 14. novembra 2014 mali žiaci druhých ročníkov možnosť zažiť integrované tematické vyučovanie na tému: “Nákupovo“. Výhodou integrovaného vyučovania je spojenie teoretických činností s praktickými činnosťami. Integrované vyučovanie umožňuje efektívnejšie uplatňovanie medzipredmetových vzťahov v obsahu jednotlivých vyučovacích predmetov a najmä prepojenie teoretických poznatkov s praktickými činnosťami. Skutočný život je to najlepšie kurikulum pre žiakov v 21. storočí.  Druháci si v triedach vytvorili svoj obchod,  v ktorom bol „skutočný tovar“. Na hodine slovenského jazyka si žiaci napísali nákupný lístok, v tvare nákupnej tašky, aby nezabudli,  čo všetko si majú kúpiť. Zamerali sa pritom na obsah, na čítanie s porozumením a v neposlednom rade aj na úpravu pri písaní nákupného lístočka. V rámci vyučovania matematiky druháci riešili slovné úlohy zamerané na obchodné úlohy. Dozvedeli sme sa z nich napríklad, koľko stoja banány a koľko jabĺčka. Na záver integrovaného vyučovania na tému Nákupovo sa druháci zahrali na „Obchod“. Niektorí žiaci boli predavači a predavačky a niektorí boli kupujúci. Na kupovanie sme použili papierové maketky peňazí, skutočné  peňaženky, ktoré si žiaci priniesli z domu a igelitové tašky, do ktorých si dávali tovar, ktorý kúpili. Táto časť sa  im páčila najviac a domov si odniesli úsmevné zážitky a dúfame, že aj príjemné pocity, ktoré sme sa im ako vyučujúce, snažili žiakom sprostredkovať.

Mgr. Edita Zvaríková Kubalová

Zanechať odpoveď