Finančná gramotnosť deviatakov

Streda ako vyučovací deň začal netradične. Navštívili nás pracovníčky kysuckej Prima Banky Slovensko, a.s., pani Petronela Gulčíková a Miriam Šulíková, aby nás informovali o pojmoch, ktoré súvisia s finančnou gramotnosťou. Teraz už vieme, čo to znamená RPMN, kontokorentný účet, ako funguje bezkontaktná karta, ako sa vypočíta úrok. Dozvedeli sme sa aj niečo o IBAN-e, čo to je a ako sa mení jeho podoba od 1. februára 2016.  Porovnávali sme banky a nebankové inštitúcie a dospeli sme k názoru, že obnos peňazí je lepšie požičať si od banky, než od nebankovky, pretože určite nechceme mať úroky väčšie než sumu, ktorú sme si požičali. Videli sme, ako si možno na webovej stránke ktorejkoľvek banky nájsť kalkulačku na výpočet hypotéky, úveru či sporenia, výhody a nevýhody  úrokových sadzieb.

Ani my sme nezaostávali a rozprávali sme o tom, čo sme vedeli a čo vieme z počutia rodičov a hodín matematiky a občianskej náuky.. „Hviezdili“ sme našimi vedomosťami a obe pracovníčky banky boli milo prekvapené. Dostali sme pár prospektov, z ktorých sme vyčítali informácie o sporiacom účte, na ktorý si môžeme odkladať peniaze, že nás odmenia, ak budeme platiť kartou a podobne.

Z besedy sme  odchádzali zase trochu obohatení novými vedomosťami, ktoré sme predtým nevedeli. Naučili sme sa  (aspoň trochu),  ako hospodáriť s peniazmi, ako si šetriť a možno aj kam  peniaze uložiť, nielen schovávať ich niekde doma. Bolo to veľmi poučné a v prípade, že sa ešte takáto hodina uskutoční, pani učiteľky s nami môžu počítať.

Miška Okapalová, 9.C

Zanechať odpoveď