Nemecký e-Twinning

Od októbra 2015 je naša škola zapojená do projektu „Medzinárodné partnerstvá škôl cez internet e-Twinning“. Do nemeckého projektu je zapojených päť škôl z Európy. Okrem ZŠ Nábrežná (nemčinári z 8.A) je to Wellantcollege Sloten Holandsko, Akhisar Koleji Turecko, Gimnazjum w Brynku Poľsko a Osnovna skola Jagodina Srbsko.

Pracovným jazykom je nemčina, ktorú sa žiaci učia na svojich školách ako druhý cudzí jazyk. Projekt má názov „Austausch der Ansichtskarten und Korespondenz“ – Výmena pohľadníc a korešpondencia. Úlohou žiakov je vytvoriť a zaslať pohľadnice k aktuálnym sviatkom počas školského roka – Vianoce a nový rok, Valentín, Veľká Noc, pozdrav zo svojho mesta. Prvú úlohu sme už splnili. Vytvárali sme vianočné pohľadnice, ako i obrázkové slovníky na tému Vianoce. Veľmi nás potešila pošta, ktorú naša škola dostala zo zahraničia koncom roka 2015. Z pohľadníc sa urobila výstava na jednom z panelov na hlavnej chodbe. V týchto dňoch sa pracuje na zhotovovaní pohľadníc k sviatku Sv. Valentína.

Cieľom projektu je využiť netradičnú formu výuky cudzieho jazyka, osvojenie si základov korešpondencie v nemčine ako i motivovať žiakov učiť sa cudzí jazyk. Predpokladáme, že nadviazanie kontaktu s rovesníkmi zo zahraničia bude mať pre všetkých zúčastnených motivačný aspekt.

Pre viac informácií kliknite aj tu.

Realizátor projektu za ZŠ Nábrežná PaedDr. Jarmila Michelová

mix

P1150092 - Copy

Zanechať odpoveď