Základná škola, Nábrežná 845/17

Oznamujeme rodičom žiakov 9. ročníka, že dňa 16.januára 2020 ( t. j. vo štvrtok) sa uskutoční stretnutie rodičov s výchovným poradcom a zástupcami stredných škôl regiónu, na ktorom  budú poskytnuté informácie o postupe v prijímacom konaní žiakov na stredné školy. Začiatok stretnutia je o 15,00 hod. v učebni 6.B triedy, č. dverí 16 – 1. poschodie vľavo, oproti kabinetu výchovného poradenstva. 

Účasť rodičov nutná.

Výchovný poradca: PaedDr. Zita Ševčíková

Novinky

0
Študentov
0
Zamestnancov
0
Tried