Jazykový kvet 2016

I v tomto školskom roku sa uskutočnila jazykovo-umelecká súťaž v prednese a dráme s názvom Jazykový kvet. Naši žiaci sa popasovali s anglickou, nemeckou i ruskou poéziou a prózou. Tento ročník Jazykového kvetu bol netradičný v tom, že sa ho žiaci nezúčastnili osobne, ale prostredníctvom videonahrávok s recitáciami, ktoré boli následne odoslané organizátorom súťaže. V krajskom semifinále –  9. marca sme súťažili v troch kategóriách. Anglickú prózu zastúpila Deniska Fujašová (8. A), nemeckú prózu Lucka Ondrušková (7. C), a ruskú poéziu reprezentovala Gabika Šidlová (8. A). Žiačky pripravovali vyučujúce Mgr. Hmírová, PaeDr. Michelová a Mgr. Palicová. Z trojice súťažiacich sa podarilo Gabike Šidlovej postúpiť na krajské finále, ktoré sa konalo  6. apríla v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline. Gabika obstála i pred porotou v knižnici a svojim prednesom obsadila vo svojej kategórii  1. miesto, čím sa prebojovala do celoslovenského finále.  Gabike srdečne gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole. Samozrejme pochvala patrí i Deniske Fujašovej a Lucke Ondruškovej za úsilie, nadšenie a energiu, ktorú vložili do prípravy na súťaž.

Mgr. Hmírová Viera

Zanechať odpoveď