Noc s Andersenom v ZŠ Jablunkov

Noc s Andersenom sa každoročne organizuje v knižniciach a školách mnohých krajín. Je oslavou Medzinárodného dňa detskej knihy, ktorý sa slávi vždy 2. apríla, na výročie narodenia H. Ch. Andersena. Žiaci 4.A spolu s p. učiteľkami Mgr. Janekovou a Mgr. Bandurovou prijali pozvanie od našich českých susedov a strávili túto noc v ZŠ Jablunkov.

Pred bránami školy na nás už netrpezlivo čakali milé a vysmiate pani družinárky pod vedením Mgr. Evy Gawlasovej. Zložili sme sa do vopred pripravených miestností, kde nás čakalo aj chutné občerstvenie, navzájom sa zoznámili a rozdelili sa do skupín. Prvá skupina sa vybrala na návštevu do mestskej knižnice, kde absolvovala rôzne kvízy, maľovanie, čítanie a premietanie rozprávok. Deti mali možnosť zoznámiť sa tu aj s Ing. Jiřím Hamrozim, starostom mesta Jablunkov. Druhej skupinke sa zatiaľ venovali hasiči, ktorí deti oboznámili so svojou profesiou, vybavením, ako aj zásadami prvej pomoci. Na deti čakalo aj prekvapenie v podobe nočnej hry – cesta odvahy. Najväčším zážitkom pre našich štvrtákov bol nádherný ohňostroj, ktorý pre nás pripravil senátor parlamentu ČR Petr Gawlas. Unavení, ale plní zážitkov sme sa presunuli do tried, uložili sa do spacích vakov a počúvali rozprávky, ktoré nám s radosťou čítali prizvaní hostia, medzi ktorými nechýbal aj pán riaditeľ Mgr. Pavel Kantor. Ráno sme si pochutnali na sladkých raňajkách a pobrali sa domov.  Ďakujeme ZŠ Jablunkov za príjemne strávené chvíle, pohostinnosť, krásne odmeny a priateľskú atmosféru.

Mgr. Martina Janeková

Zanechať odpoveď