Ocenenie za dlhoročnú prácu učiteľa

Učitelia a pedagogickí zamestnanci si v utorok 22. marca v Bratislave, pri príležitosti Dňa učiteľov, prevzali z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera ocenenia za mimoriadne úspechy vo svojej pedagogickej práci. Veľké i Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy dostalo celkovo 62 učiteľov a pracovníkov v školstve z celého Slovenska. Medaily sv. Gorazda udeľujú ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života od roku 1999. Dostávajú ich tí, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov. Ide o najvyšší stupeň ocenenia v rezorte školstva. Medzi ocenenými pedagógmi bola tento rok aj naša pani učiteľka Mgr. Viera Ševecová. Vyznamenanie si prevzala za 37 ročnú pedagogickú prácu a aktívnu účasť na rozvoji školstva a kultúry na Kysuciach, úspechy na krajských a celoslovenských súťažiach so svojimi žiakmi, ich prípravu na stredné školy. Z celého srdca jej v mene vedenia školy, kolegov ale aj žiakov k úspechu blahoželáme.
V pondelok 4. apríla si na Mestskom úrade prevzalo plakety Jána Amosa Komenského sedem pedagógov mesta Kysucké Nové Mesto z rúk primátora Ing. Jána Hartela. Za celoživotnú tvorivú a obetavú prácu pedagóga v školských službách bolo udelené ocenenie aj našej bývalej pani učiteľke Viere Vlčákovej. Tých najmenších žiakov našej školy, prvákov a druhákov, učila prvé písmenká, zaúčala ich do tajov matematických čísel a znakov, pomáhala objavovať krásy prírody a umenia. Deťom odovzdávala nielen vedomosti, ale i kus seba. Patrila k tým, ktorí nebrali svoju profesiu ako zamestnanie, ale ako životné poslanie. Aj jej patrí naše blahoželanie a poďakovanie za odvedenú pedagogickú prácu.

Zanechať odpoveď