Kultúrnym domom zneli piesne v troch dialektoch

Dom kultúry v Kysuckom Novom Meste bol  27. mája zaplnený do posledného miesta. Žiaci z „Nábrežnej“, ich rodičia a pozvaní hostia si prišli pozrieť kultúrny program, ktorý bol pokračovaní spoločných vystúpení v Jablunkove. Trojmezí, Trojmedzie alebo Trójstyk je geograficky bod, kde sa stretávajú hranice troch štátov. V prípade tohto projektu sa trojmedzím stávajú športoviská alebo pódia, na ktorých sa stretávajú kultúry troch národov. Projekt je dôkazom toho, že slovenský, poľský a český  národ majú toho veľmi veľa spoločného. Program začal príhovormi riaditeľov zúčastnených škôl v ich jazyku, primátorov resp. starostov oboch partnerských miest a zborovým pásmom spoločne nacvičených piesní v slovenskom, českom a poľskom dialekte. Potom sa každá škola predstavila vlastným programom. Podobne ako v Jablunkove,  programom pokračovali žiaci školy H. Sienkiewicza s poľským vyučovacím jazykom vtipnou scénkou a následne pásmom zborového spevu s hudobným doprovodom. Nasledoval školský folklórny súbor Nábrežníček. Ich vystúpenie si zaslúžilo za predvedený výkon veľký aj v našom kultúrnom stánku aplauz publika. Dievčence a chlapci v krojoch zaujali pásmom ľudových piesní a tancov zo slovenského folklóru. Základná škola Jablunkov Lesní 190 ponúkla opäť úchvatnú virtuozitu dvoch hudobníkov, gitara a husle, v sprievode dievčenského speváckeho zboru a jeho skvelých sólistiek.  Typické moravské a české piesne v štýle známych skupín Čechomor, Nightwork či Chinaski, boli nádherným zavŕšením tohto spoločného kultúrneho podujatia. Zvlášť, keď aj z reklám známu pieseň Tady jsem doma, s pódiom v refréne  spievalo publikum. Po záverečnej spoločnej piesni Pjenkny moj kraju, poďakoval za krásne zážitky pán riaditeľ PaedDr. Igor Drexler z koncert organizujúcej školy. Účinkujúci opustili pódium až po treťom prídavku, ten tretí, Po nábreží koník beží, opäť s burácajúcim doprovodom všetkých divákov.  Veľká vďaka patrí predovšetkým pani učiteľkám Katke Jakubíkovej, Štefke Koptákovej a Zuzke Vojsovičovej za prípravu programu Nábrežníčka  a celého podujatia. Projekt bude pokračovať ďalšími spoločnými aktivitami.

Zanechať odpoveď