Naučme sa pesničku našich susedov

V rámci modulu Naučme sa pesničku našich susedov sa naši „Nábrežničkári“ zúčastnili spoločného podujatia zúčastnených škôl projektu Žijeme na Trojmezí. Počas predchádzajúcich týždňov sa na všetkých školách deti pripravovali na spoločné kultúrne vystúpenie, kde nacvičovali  pásmo v svojom jazyku, ale rovnako sa učili spoločné piesne v jazyku susedov. Prípravné  spoločné sústredenie pred koncertmi, prebehlo  v dňoch 18. až 20 mája v turistickom stredisku DDM Jablunkov. Žiaci sa potom v stredu 20. mája dopoludnia predstavili programom najskôr žiakom jablunkovských škôl a poobede hosťom, rodičom a ostatným divákom v kultúrnom Dome PZKO. Program začal príhovormi riaditeľov zúčastnených škôl a pásmom spoločne nacvičených piesní v slovenskom, českom a poľskom dialekte. Potom sa každá škola prezentovala vlastným programom. Žiaci školy H. Sienkiewicza s poľským jazykom sa najskôr predviedli vtipnou scénkou a následne pásmom zborového spevu s hudobným doprovodom. Nasledoval náš Nábrežníček. Ich vystúpenie si zaslúžilo za predvedený výkon veľký aplauz publika. Dievčence a chlapci v krojoch zaujali pásmom ľudových piesní a tancov zo slovenského folklóru. Základná škola Jablunkov Lesní 190 ponúkla úchvatnú virtuozitu dvoch hudobníkov, gitara a husle, v sprievode dievčenského speváckeho zboru. Typické moravské piesne, v štýle známych Čechomor, boli nádherným zavŕšením tohto spoločného kultúrneho podujatia. Po záverečnej spoločnej piesni Pjenkny moj kraju, poďakoval za krásne zážitky pán riaditeľ z projekt organizujúcej školy a rovnako aj predstavitelia mesta Jablunkov. Naši žiaci a verejnosť, budú mať možnosť program vidieť aj v priestoroch Kultúrneho domu v Kysuckom Novom Meste.

 

Zanechať odpoveď