Predstavenie v ZUŠ v Kysuckom Novom Meste

Umenie je vynikajúcim prostriedkom komunikácie, jedinečným spôsobom vyjadrenia ľudských hodnôt.

Základné umelecké školy poskytujú základné umelecké vzdelanie.  Plnia funkciu prípravy žiakov na stredné a vysoké školy umeleckého, či pedagogického smeru. Vytvárajú a podnecujú v žiakoch vzťah k umeniu, kultivujú ich vkus. Okrem vedomostí a umeleckých zručností získavajú ich absolventi vlastné umelecké názory. Pestujú si návyky na vystupovanie pred verejnosťou prostredníctvom koncertov, predstavení, vernisáží.

Aj my, žiaci 3. ročníka, sme sa stali súčasťou jedného októbrového predstavenia, ktoré pre nás pripravila Základná umelecká škola v Kysuckom Novom Meste. Hneď v úvode nás privítali malí, usmievaví, divadelní umelci, medzi ktorými nechýbal veselý šašo Matúš. Ten nás sprevádzal celým programom. Postupne vítal na javisku hráčov na hudobné nástroje, spevákov, či predstaviteľov divadelného umenia. V koncertnej sále sme sa cítili veľmi príjemne, čoho dôkazom boli aj  piesne, ktoré spoločne  odzneli z úst hostí aj hostiteľov. Neboli sme však len pasívnymi návštevníkmi. Vo výtvarnom odbore si  pripravila pre nás pani učiteľka Adriána Jantulíková tvorivú dielňu, ktorej výsledkom bol výrobok nazvaný Jesenný škriatok. Každé z detí usilovne pracovalo a v závere odchádzalo so svojím výrobkom v ruke.

Veľmi pekne ďakujeme za celú organizáciu a priebeh úspešného dňa Mgr. Eve Králikovej, zastupujúcej pani riaditeľke,  pani učiteľkám Adriáne Jantulíkovej,  Mgr. Anne Vlčkovej, Mgr. Alene Ďuriakovej, Mgr.art Veronike Orieščíkovej a pánovi učiteľovi Mgr. Martinovi Krškovi. Z podujatia si odnášame  veľmi veľa zážitkov, ktoré dlho ostanú v našich mysliach.

Dôležitou spoločenskou funkciou základných umeleckých škôl  je aj výchova budúcich divákov, poslucháčov, návštevníkov galérií, všeobecne, záujemcov o kultúru. Buďme, alebo postupne sa stávajme i my vďačnými šíriteľmi umenia.

Deti 3. ročníka

 

Mgr. Jarmila Bandurová

Zanechať odpoveď