Deň s eurom v treťom ročníku

Euro je mena, ktorou platíme všetci, aj my žiaci 3. ročníka.  24. september je vyhlásený za Medzinárodný deň Eura. Takýmto dňom bol pre nás štvrtok – 26. september.

Deti v tento deň získali zábavnou formou množstvo nových informácií. Počas projektového dňa prechádzali náučným chodníkom, ktorý bol zložený z viacerých stanovísk. Brigádovali na brigáde v Matematikove, tvorili päťveršíky, veselú euro minirozprávočku, navrhovali vlastnú euro mincu a euro bankovku. V závere  si  preverili svoje získané poznatky o eure prostredníctvom vedomostného testu.

Počas celého dňa sme sa riadili heslom :   „ Ako si lámať jazýček máme, keď o eure rozprávať chceme. “ Aby z našich úst slovo euro znelo tak, ako to má byť, tak ako je to správne.

Deti 3. ročníka

 

Mgr. Jarmila Bandurová

 

Zanechať odpoveď