Projekt Poklady Cyrila a Metoda

V rámci projektu Poklady Cyrila a Metoda, ktorý na našej škole prebiehal  od mája tohto roku, sa koncom júna uskutočnila v priestoroch školy výstava žiackych projektových prác a prebehlo aj vyhodnotenie súťaží a odovzdanie cien.

 

V jednotlivých kategóriách sa výhercami stali títo žiaci:

 

Vedomostný kvíz pre žiakov 3.-6. ročníka:

1.miesto-Nikola Kohútová (5.A)

2.miesto-Matúš Máca(4.A) a Jakub Slovák(7.B)

 

Výtvarná súťaž:                                            

1.miesto-Dominika Facunová(7.B)

2.miesto-Martina Kyklošová(7.A)

3.miesto-Romana Ozaniaková(9.C)

 

Literárna súťaž:                                                        

1.miesto-Ján PajtášMartin Mintách(7.C)

2.miesto-Eva Suchárová, Laura Janíčková,    

                                                                           Ivana  Baliarová(9.B)

 

Výhercom aj touto cestou ešte raz blahoželáme.

Mgr. Monika Mojtová, autorka a organizátorka projektu

Zanechať odpoveď