Príbehy z prázdnin

Dva mesiace letných prázdnin sú nenávratne preč. Zasadli sme do  lavíc a pomaly si zvykli na  každodenný rituál. Budíček, raňajky, dopoludňajší  výchovno – vzdelávací proces, obed , dajaký krúžok, či poobedný oddych, písanie domácich úloh, domáca príprava na vyučovanie  až po sladké  večerné zaspávanie . Takto rozbehnutý vlak zastavíme opäť na dlhší čas až o rok .

PRÁZDNINY SKONČILI, TAK SI NA NE ASPOŇ TROŠKU ZASPOMÍNAJME.

A tak sme sa venovali zábavnému čítaniu, kde sme odpovedali na jednoduché otázky . Bol si v detskom tábore? Prečítal si aspoň jednu knihu? Hovoril si cudzím jazykom? Nudil si sa cez prázdniny? Naučil si sa niečo nové ? Spoločné rozprávanie nám mnohokrát vyčarilo úsmev na tvárach.

Postupne sme  sa dostali na výlet do Bojníc. V reštaurácií sme si dali chutný obed a spoločne vyrobili a vypočítali pokladničný doklad, čím sme sa zdokonalili vo  finančnú gramotnosť .

V závere tematického dňa sme vytvorili  Prázdninové denníky, v ktorých sa objavili rôzne príbehy či už z letných táborov, zoologických  záhrad, jaskýň, hradov a zámkov , stanovačiek a turistík, pobytov pri mori alebo  starých rodičov z vidieka .

Cieľom takýchto aktivít je popri vzdelávacej zložke spestriť každodenný život školákov.

Deti 4. ročníka

Mgr. Jarmila Bandurová

Zanechať odpoveď