Holokaust našimi očami

V priestoroch našej školy v termíne od 9.9. do 12.9. 2014 prebiehala výstava dejepisných projektov žiakov 9. ročníka . Téma znela : Holokaust našimi očami.

Výstava sa uskutočnila pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia a za cieľ mala pripomenúť si pamiatku obetí temných dejín našej histórie – obdobie II. svetovej vojny.

Mgr. Monika Mojtová, vyučujúca dejepisu a organizátorka podujatia

foto-do tela clanku

Zanechať odpoveď