Projekt Žijeme na trojmedzí bol ukončený

V rámci tohto projektu sa na všetkých  školách žiaci pripravovali na spoločné kultúrne vystúpenie v svojom jazyku a v jazyku partnerských škôl, ktoré počas troch vystúpení zožalo obrovský úspech.  Ohlas mali aj obe športové  stretnutia – v skoku do výšky, športovej hre a v hre šachy. Výstupom tejto spolupráce je publikácia zostavená s príspevkov žiakov a pedagógov zúčastnených strán (viď príloha).

Plnenie aktivít projektu prinieslo veľký prínos pre všetky tri  partnerské školy v rámci multikultúrnej výchovy. Všetci žiaci sa prostredníctvom vzájomného stretnutia, rozprávania sa naučili mnohokrát viac, ako by sa dočítali v učebniciach alebo prostredníctvom filmu či televízie. Projekt nebol  projektom s tradíciou, ale jeho úspech inšpiroval v  pokračovaní v nasledujúcich rokoch. Riaditelia všetkých troch partnerských škôl, PaedDr. Igor Drexler, Mgr. Pavel Kantor a Mgr. Urszula Czudek, ako aj koordinátori projektu a jeho pokračovatelia PaedDr. Zuzana Vojsovičová, Mgr. Jolana Kubišová Madigárová a Mgr. Lenka Šamanová sa spoločne dohodli na ďalších spoločných aktivitách. Tou prvou bude jarný workshop na našej škole, ktorý sa uskutoční koncom februára 2016. Spolupráca bude pokračovať projektmi Noc s Andersenom, Deň britskej kultúry, zimným workshopom s tvorivými dielňami v Jablunkove a veľkým vianočným koncertom v januári 2017 v oboch partnerských mestách. Chlapci z Jablunkova by sa mali zúčastniť v marci tradičného turnaja vo florbale O putovný pohár predsedu rodičovskej rady. Už v priebehu projektu sa rozbehla spolupráca škôl prostredníctvom aktivít cez e-twinning. Viac o tomto projekte sa dočítate tiež na webovom priestore http://zijemenatrojmezi.webnode.cz/o-projektu/ .

 

»Žijeme na trojmedzí PDF«

DSCF8540 popisDSCF8613

DSC 0233DSC 0293

DSC 0311IMG 0649

 

IMG 0681trojmedzi

Zanechať odpoveď