Ekoposter 2015 – výtvarná súťaž

Naša škola sa zapojila do celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jej názov bol: „EKOPOSTER 2015“.

Cieľom je podnecovať myslenie žiakov, aby videli, mysleli a konali ekologicky. Súťaž dala priestor na výtvarnú prezentáciu názorov žiakov na stav životného prostredia vo svojej krajine i za jej hranicami.

Tak mohli deti svojimi výtvarnými prácami vyjadriť svoj vzťah k prírode.

Školu bude reprezentovať práca žiačok 5.B triedy Andrejky a Danielky Žilkových. Ich výtvarná práca „Tiché volanie“ je naozaj výstižná farebne i obsahovo.

ekoposter

Zanechať odpoveď