Ochranárik očami detí

Naša škola sa zapojila do výtvarnej súťaže  „ Ochranárik očami detí.“ Jej cieľom bola propagácia civilnej ochrany s prepojením na číslo 112 a okresné úrady ako orgány krízového riadenia. Výtvarné práce detí mali tematicky  spropagovať činnosť civilnej ochrany a čísla 112. Vo svojich prácach žiaci využili modrú a oranžovú farbu, ktoré sú typické pre logo civilnej ochrany a v prípade loga tiesňového tieňového volania do krajín EÚ použili červenú a bielu farbu. Porota zložená zo žiakov našej školy vybrala 3 najlepšie práce, ktoré sme poslali na Okresný úrad v Kysuckom Novom Meste.

V rámci okresu výtvarné práce našich žiakov obsadili 1., 2. a 3. miesto:

  1. miesto – Samuel Janulík 5.B
  2. miesto – Marek Dolinay 5.B
  3. miesto – Andrea Žilková 5.B

Ceny víťazom bol odovzdať   prednosta okresného úradu v Kysuckom Novom Meste, pán Ing. Ľubomír Golis. Práca Samuela Jantulíka (1. miesto) postúpila na národné kolo na MV SR SKR. Blahoželáme.

Zanechať odpoveď