PROJEKT ZŠ JABLUNKOV Lesní

Projekt „Žijeme na Trojmedzí“ rieši problematiku dvoch skupín obyvateľstva v príhraničnej oblasti Jablunkovského priesmyku. Prizvali si k tomu ešte jednu slovenskú školu_našu. 🙂

Citujeme zo stránky projektu:
Projekt „Žijeme na Trojmezí“ odpovídá tematickému okruhu „Objevujeme Evropu a svět (naši sousedé ve střední Evropě, jejich kulturní zvyklosti a historické bariery, kdo jsme a odkud jsme, vzájemné poznání a porozumění – co máme společného a čím se odlišujeme)“. Projektem „Žijeme na Trojmezí“ chceme navázat na projekt „Učitel 3. tisíciletí“, ale tentokrát se chceme zaměřit na spolupráci žáků pod vedením učitelů škol:
1. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace http://www.zsjablunkov.cz/ 2. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace (http://www.pzsjablunkov.cz/ ) 3. Základná škola Nábrežná ul., Kysucké Nové Mesto (http://www.zsnabreznaknm.eu/)

Dňa 21.4.2015 sme sa 6,31 hod ráno „nalodili“ na Expresný vlak do Návsí_a odtiaľ odkráčali na ZŠ Jablunkov, Lesní 190. Po úvodných slovách sme sa pustili do športového turnaja: chlapci FLORBAL, dievčatá vybíjaná. Tréneri: Mgr.I.Jurkovič a Mgr.M.Vlčáková sa mohli len usmievať. Dobrá nálada rástla z minúty na minútu, pretože všetky súboje o výsledok sme vyhrali. Bližšie môžete pozrieť vo fotogalérií. Výsledky hovoria za všetko. Po vyhlásení a prebratí diplomov za 1.miesta sme sa išli naobedovať a cesta vlakom domov bola plná nových dojmov z perfektne prežitého športového dňa.
/I.J.2015/ Bližšie na : http://zijemenatrojmezi.webnode.cz/o-projektu/

Zanechať odpoveď