Recitačná súťaž z AJ

Výsledky školského kola recitačnej súťaže Feel the English in Verses:

kategória Poézia:

1) Čavajdová Kristína, 9.B

2) Okapalová Michaela, 8.C

kategória Próza:

1) Fujašová Denisa, 7.A

2) Pajtášová Alena, 6.A

kategória Čítanie neznámeho textu:

1) Kubalová Lívia, 6.A

2) Kavacká Nina, 9.B

Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom 6. až 9. ročníka za vzornú prípravu nad rámec bežného učiva, za ich snahu zostať poobede v škole a trénovať prednes.

Žiačky, ktorých mená sú vyššie uvedené, budú školu reprezentovať na okresnom kole súťaže Feel the English in Verses, ktorá sa uskutoční v Mestskej knižnici v KNM dňa 30.apríla 2015.

@jmk

img24

Zanechať odpoveď