Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín patrí k tradičným školským súťažiam. Tento rok sa školské kolo recitačnej súťaže uskutočnilo 10. marca 2015. Súťaž organizačne zabezpečili učiteľky 1. – 3. ročníka. Porotu prekvapilo nielen množstvo recitátorov, ale aj výborné a zaujímavé prednesy. Žiaci nám pripravili naozaj nevšedný zážitok a pôžitok z krásneho umeleckého slova. U súťažiacich sa hodnotil najmä výber textu, zvuková stránka reči, ovládanie textu a jeho prednes. Porota mala naozaj ťažkú úlohu pri určovaní prvenstva. Víťazi boli ocenení potleskom, krásnymi cenami a diplomom. Tí, ktorí sa neumiestnili na popredných miestach, si zo súťaže odniesli sladkú odmenu a krásny estetický zážitok. Žiakov prišli povzbudiť aj mnohí rodičia.

Výsledky školského kola súťaže v prednese poézie a prózy sú nasledovné:

POÉZIA PRÓZA
2. Dršmanová Adriana 1.A

2. Ondrušková Klára 1.D

3. Do Roman 2.A

3. Trnková Magdaléna 2.C

3. Šutáková Simona 3.D

4. Martinčeková Gabriela 3.B

4. Poštek Michal 3.B

1. Masnica Dávid 3.B

2. Belanová Renáta 3.C

2. Ondrejáš Samuel 1.B

3. Janíková Simona 1.C

3. Trnovcová Nina 2.C

 

Mgr. Martina Janeková

Zanechať odpoveď