My a Daniel Hevier

… slovenský básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár a autor literatúry pre deti a mládež …

Už počas štúdia začal pracovať ako redaktor literárnej redakcie . Stal sa  šéfredaktorom vydavateľstva Mladé letá. Neskôr začal viesť vlastné vydavateľstvo Hevi, v ktorom vydal množstvo  titulov. Medzi jeho literárne diela patrí aj  Hovorníček, Básnička ti pomôže, Aprílový Hugo či  Xaver s nohami do X . S týmito a s množstvom iných informácií sme sa stretli vo štvrtok 19.3.  Marec, mesiac knihy sme si spojili vo štvrtom ročníku práve s Danielom Hevierom  a jeho tvorbou .  Spoznávali sme ho ako autora literatúry pre deti a mládež  a  textára  .  Deti pracovali s literárnym textom Predhovorníček , ktorý  využili na precvičenie jazýčka . Prostredníctvom zvukomalebných slov získavali  cit pre výraz,  vnímali vety rôznej modálnosti a hravou formou si precvičovali výslovnosť .  No a nezabudli sme ani na Mestskú  knižnicu v Kysuckom Novom Meste. Tu nás čakali zaujímavé aktivity. Heviho Diktátor s otázkami, na ktoré nevie odpovedať nijaký dospelý . Hovorníček s otázkami pre žabu . Zázračná ruka s dobrými a zlými vlastnosťami . Tento deň sme ukončili piesňou Ako bola objavená Amerika, ktorej autorom textu je práve Daniel Hevier. A tak z našich úst zneli slová  “ Istý pánko Kolumbus zmeškal raz svoj autobus , ako bolo vtedy módou vybral sa vám jednou loďou…

Mgr. Jarmila Bandurová

Zanechať odpoveď