Školská knižnica – brána života

v ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto

 

  1. október 2013 bol pre žiakov Základnej školy Nábrežná v Kysuckom Novom Meste v znamení  akcie Medzinárodného dňa knižníc, ktorá mala tematický názov „Školská knižnica –  brána života“.

Žiaci sa v tento deň stali tvorcami vlastných kníh, a tak  doplnili školskú knižnicu o nové literárne dielka. Do akcie sa zapojilo celkom 112 žiakov  5. – 9. ročníka. Každá skupina žiakov mala zadaný žáner : piataci tvorili rozprávky, šiestaci  bájky, siedmaci  detektívku, ôsmaci vložili svoje pocity do lyrických básní a deviataci  ódami  a modlitbami vyjadrili svoje názory na smútok , strach, ale aj na nádej, oslavu života či lásku. Literárne práce vychádzali  z emócií, ktoré prežívali pri počúvaní vážnej hudby s napínavým dejom.

Žiaci sa započúvali  do hĺbky tónov a každý svoje pocity, myšlienky dal na papier, ktorý doplnili  ešte vlastnou  ilustráciou. Bolo náročné vytvárať zaujímavé žánre a vyžadovalo si to veľkú predstavivosť. Svojim knihám dali aj názvy :

– piataci – V krajine rozprávok

– šiestaci – V ríši zvierat

– siedmaci – Nezvyčajné pátranie

– ôsmaci – Zborník lyrických básní

– deviataci – Smútok a nádej

Na svojich umeleckých  dielach si všetci dali veľmi záležať a stálo ich to veľa námahy, času,  umu i fantázie.  Školskú  knižnicu tak obohatili príspevkami, ktoré  budú slúžiť nielen pre nich, ale aj pre pedagógov i rodičov.

 

Táto akcia priniesla pre školskú knižnicu novú métu:

 

„Kto veľa číta, veľa sa dozvie aj zo žiackych prvotín“.

Laura Janíčková, 9.B 

Zanechať odpoveď