Úspechy 2019 / 2020

Vianočný zvonček okresné kolo

Katka Hvolková  3. D – 1.miesto v II. kategórii

Julianka Kormanová   8. D– 1. miesto v III. kategórii

Tamarka Šughová  8. A – 3. miesto v III. kategórii

Okresné kolo olympiády v slovenskom jazyku

  1. miesto Terézia Hurtošová (9.C)

Okresné kolo v stolnom tenise družstiev 

  1. miesto – kategória žiaci
  2. miesto – kategória žiačky

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku 

  1. miesto Ján Dadaj (7.A)
Matematická olympiáda okresné kolo
2. miesto – Gabriela Gavlasová (9.C)   – kategória 9. ročník
3. miesto – Jakub Poplanuch (9.C)     – kategória 9. ročník
Šaliansky Maťko J.C. Hronského 2020
3. miesto Nina Čížová  (5.B)     II. kategória (4. a 5. ročník)
3. miesto Vivien Padychová (6.B)   III. kategória (6. a 7. ročník)