Úspechy 2023/2024

Olympiáda z anglického jazyka – okresné kolo
3. miesto Terezia Chmelarová 7.C – kategória A1

Olympiáda z jazyka slovenského a literatúry – okresné kolo
3. miesto – Zuzana Tomašiková 8.C

Technická olympiáda – okresné kolo
3. miesto – Alex Benko – 9.B
3. miesto – František Vavro – 9.B

Ruské slovo – krajské kolo

2. miesto – Martin Gažo – 7B