Úspechy 2023/2024

Olympiáda z anglického jazyka – okresné kolo
3. miesto Terezia Chmelarová 7.C – kategória A1

Olympiáda z jazyka slovenského a literatúry – okresné kolo
3. miesto – Zuzana Tomašiková 8.C

Technická olympiáda – okresné kolo
3. miesto – Alex Benko – 9.B
3. miesto – František Vavro – 9.B

Ruské slovo – krajské kolo

2. miesto – Martin Gažo – 7B

Šaliansky Maťko – okresné kolo

3.miesto Soňa Mordáčová  (3.D)  kategória I. (2. a 3. ročník)

3.miesto Sofia Grešáková  (4.A)  kategória II. (4. a 5. ročník)

1. miesto Richard Trnovec (7.C)   kategória III. (6. a 7. ročník)

Biologická olympiáda  – okresné kolo

2.miesto Zuzana Tomašíková (8.C)   kategória C-TP

4.miesto Kristína Čelková (8.A) kategória C-TP

 Technická olympiáda  – okresné kolo

3.miesto Tobiáš Tvrdý (7.A)   kategória B

3.miesto Alex Benko, František Vavro (9.B)   kategória A

Stolný tenis  – okresné kolo

1.miesto družstvo dievčat

1.miesto družstvo chlapcov

Vybíjaná  – okresné kolo

1.miesto družstvo mladších žiakov

1. miesto družstvo starších dievčat

 Florbal  – okresné kolo

1.miesto družstvo chlapcov

Geografická olympiáda – okresné kolo

4.miesto Dihao Zhan 8.A kategória E

2. miesto Zoja Špiláková 7.C kategória F

4. miesto Tobiáš Tvrdý 7.A kategória F

Poptalent Kysúc – spevácka súťaž CVČ KNM

2.miesto Natália Koptáková 3.B kategória I (1. – 3. ročník)

2. miesto Zoja Špiláková 7.C, Sofia Zelinová 8.A kategória II (7. – 9. ročník)

3. miesto Katarína Hvolková 7.D kategória II (7. – 9. ročník)

2. miesto Martin Gažo a Aneta Pošteková 7.B kategória duety

3. miesto Tatiana Koptáková a Alexandra Bačíková 8.B kategória duety

Biblická olympiáda – dekanátne kolo

2.miesto Katarína Hvolková, Michaela Tomášiková, Dominik Kačeriak 7.D

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

3. miesto Martin Gažo 7.B kategória III – poézia

3. miesto Ema Holienčíková 4.C kategória I – próza

Fyzikálna olympiáda – okresné kolo

1.miesto Marek Holík  8.A

Čo vieš o hviezdach – okresné  kolo

1.miesto Marek Holík  8.A

3. miesto Michaela Tomášiková  7.D

Florbal  – regionálne kolo

1.miesto družstvo chlapcov

Chemická olympiáda – okresné kolo

2. miesto Marek Holík  8.A

Výtvarná súťaž CVČ „Záložka do knihy“ – okresné kolo

1.miesto Terézia Barajová (3.B) ŠKD – I. kategória

1.miesto Nela Kubalová (1.A) – I. kategória

1. miesto Lea Veverčíková (4.B) – I. kategória

2.miesto Lucia Hmírová (1.C) – I. kategória

2.miesto Adrián Kováč (1.A) – I. kategória

2. miesto Olívia Bršlíková (4.B) – I. kategória

3.miesto Kiara Podpleská (3.D) – I. kategória

1.miesto Terézia Chmelářová (7.C) – II. kategória

2.miesto Vivienne Švaňová (6.C) – II. kategória

2.miesto Zuzana Tomašiková (8.C) – II. kategória

3.miesto Mária Hušťavová (5.C) – II. kategória

3.miesto Sarah Jurašková (7.B) – II. kategória

Cena poroty: Nina Šutáková (3.B), Ema Pytlová (3.B), Matúš Valášek (5.B), Barbora Kocúrová (5.B)

Pytagoriáda – okresné kolo

2.miesto Dominik Haluza (3.B) – kategória P3

4. miesto Pavlína Kubišová (3.B) – kategória P3

5.-6. miesto Sebastián Král (3.C) – kategória P3

5.-6. miesto Timotej Kováč (3.C) – kategória P3

7. miesto Michaela Koptáková (3.C) – kategória P3

2. miesto Andrej Laš (4.B) – kategória P4

3. miesto Adam Lukáč (4.C) – kategória P4

4. miesto Adam Šulgan (4.C) – kategória P4

4. miesto Patrik Chupáč (5.B) – kategória P5

6. miesto Alexandra Žáková (5.A) – kategória P5

5. miesto Rebeka Šperková (6.B) – kategória P6

Jazykový kvet – krajské kolo

1.miesto Tobiáš Tvrdý (7.A) – kategória ruský jazyk P-P PT

1. miesto Illia Chubuk (8.A) – kategória ukrajinský jazyk P-P PT