Zaujímavá technika

V súčasnosti  snáď nie je človek  ,ktorému by neboli známe pojmy ako sú  klíma, klimatické zmeny, zníženie emisií, ochrana prírody a pod. Aj ,keď sú to známe pojmy , stále sa hľadajú spôsoby ,ako pomôcť  životnému prostrediu. Rozvíjať vedomosti  je dobré už u malých detí a tak i my sme začali , síce nie u tých najmladších žiakov, ale u našich siedmakov, pre ktorých sme zorganizovali zaujímavú hodinku  so  študentmi  Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste. Šikovní  budúci odborníci a majstri svojho remesla , spolu s p. profesorom Kubicom, predviedli  zaujímavé modely    z oblasti fotovoltaiky, vysvetlili im princíp práce generátora, výrobu etanolu, či spracovanie biomasy , porozprávali dôležité fakty o alternatívnych zdrojoch  energie-  slnečná , veterná , geotermálna  a pod., ktorými  by malo ľudstvo nahradiť vyčerpateľné zdroje energie na Zemi.  Žiakom sa najviac páčili ukážky  práce jednotlivých prístrojov. Napriek tomu, že ukážky prezentovali študenti , bola celá prezentácia veľkým prínosom pre rozšírenie vedomostí nielen z oblasti techniky  ale aj doplnenie poznatkov z environmentálnej problematiky.  Super akcia, pripájame reakcie našich siedmakov a pár fotografií:

Názory žiakov:

,,Mne sa najviac páčilo ,  keď nám chalani ukazovali rôzne predmety napr. autíčko na vodíkový pohon, solárny panel, veterný mlyn, testovali sme starý a čerstvý alkohol. Páčilo sa mi aj to, ako perfektne nám vysvetlili činnosť solárnych panelov a dozvedeli sme sa aj mnohé nové veci o elektrine“

,,Bolo tam veľa vecí, ktoré už poznám, ale aj kopec nových informácií- o drevených paletách, etanole, vodíku ako palive ….“

,,Mne sa páčili hlavne tie prístroje . Bavilo ma počúvať tých chalanov, ktorí boli dobrí v danej problematike“

,,Bolo to dobré , zaujímavé, super….“

,,Mne sa najviac páčilo ako nám celú problematiku vysvetlili , veci o elektrine, ukázali nám rôzne drevá –druhy paliva, páčili sa mi prístroje a prístup chalanov k nám.“