ZBER PAPIERA – Výzva !!!

Zviazaný a rozdelený papier – zvlášť biely a farebný, zvlášť kartón uložte zatiaľ vo svojich triedach. V prípade veľkého množstva škola zabezpečí jeho odvoz. Cena za 1 kg papiera je od  1 EUROCENTA (kartón) po 6,5 EUROCENTA.

Peniaze za vyzbieraný papier ostanú triede do triedneho fondu a víťazná trieda naviac dostane ako odmenu 2 € na žiaka na koncoročný školský výlet. Pomôžme aj touto troškou k ochrane životného prostredia a triedeniu druhotných surovín. Dni ochrany prírody nás k tomu zaväzujú.

Začíname 3, 2, 1 …. TERAZ!!