Základná škola, Nábrežna 845/17, Kysucké Nové Mesto

Nezaradené

Môj ocko – Deň Otcov 2018

Môj ocko

Tretia júnová nedeľa už tradične patrí všetkým otcom, oteckom, ocinom…

My sme tento sviatok oslávili trošku  výnimočne. Už v piatok 8. júna, kedy nám prialo počasie. V priestoroch našej školy bolo výborné prostredie  na  opekačku,  aj športovanie. Futbal  bol veľkou výzvou nielen pre chlapcov a dievčatá, ale aj pre ich rodičov. Spoločne v kruhu mamičiek, oteckov, starých rodičov i súrodencov sme oslávili otcovstvo a pripomenuli si dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí. 

Poďakovanie patrí všetkým rodičom detí 1.B triedy za ich perfektnú spoluprácu.

Všetko najlepšie ku Dňu otcov, milí oteckovia! 

Mgr. Jarmila Bandurová 

Spolupráca s Jablunkovom: KREATÍVNY DOPING žiakov troch národností

Spolupráca so školami z Jablunkova trvá už niekoľko rokov. Na začiatku spolupráce organizovala naša škola prvé medzinárodné tvorivé dielne. Medzitým sa tvorivé dielne konali už aj na českej, aj a poľskej škole v Jablunkove a teraz v máji začalo druhé kolo pod názvom KREATÍVNY DOPING, ktorého sa zúčastnilo dvadsať žiakov z českej školy, dvadsať žiakov z poľskej školy a asi tridsiatka žiakov našej slovenskej školy. Tamarka zo 6.A o tom napísala: „Kreatívny doping bol veľmi zaujímavý. Takýmto spôsobom si mohli deti priniesť krásne výrobky domov a spoznať sa s novými ľuďmi. Je to krásny pocit, keď si všetci spolu sadnú za stôl a vyhrajú sa so svojou fantáziou.“

Keďže sa tvorivé dielne konali opäť u nás, viedli ich prevažne naše vyučujúce. Témou Kreatívneho dopingu bol blížiaci sa sviatok detí, a tak si žiaci vytvárali veci na dozdobenie práve svojej detskej izby. P.uč. Heľová viedla workshop s názvom Pre potešenie srdca, kde žiaci dozdobili drevený rámik pomocou flaušových kvetiniek a zároveň si z nich vyrobili brošne. P.uč.Janeková viedla dielňu, na ktorej žiaci pracovali s penovou hmotou. Dekorovali tabuľky, ktoré nám predtým pripravil a tabuľovou farbou natrel náš pán školník Jožko Jakubík. Za pomoc mu patrí veľká vďaka, pretože za dve hodiny by farba nestihla zaschnúť a nebolo by možné, aby si deti odniesli do svojej detskej izby tabuľku na odkazy. Kto stíhal, robil ešte z drevených paličiek tabuľku na dvere a dozdobil si ju servítkovou technikou. P.uč. Bandurová očarila žiakov z Jablunkova šuhajdami. Napiekla doma aj jablkové rezy, bábovku a šamrlole, a v školskej kuchynke to vďaka nej a žiakom na workshope rozvoniavalo. Po polhodinovej pauze tak boli pripravené aj sladké výslužky plné dobrôt pre každého. Dve krabičky jablkových rezov si českí a poľskí žiaci odniesli aj na cestu. Miška zo 6.A o tom napísala: „Piekli sme chutné jablkové rezy a obľúbili sme si malé drobné nepečené koláčiky – šuhajdy.“ P.uč. Renáta Vlčková učila žiakov, ako maľovať na textil. Deti si vyrobili vankúš pre sladký spánok a opakovane sme sa presvedčili, že táto aktivita je medzi deťmi veľmi obľúbená. Maľovalo sa aj na workshope p.uč. Mojtovej. Keďže je pani učiteľka slovenčinárka, využilo sa aj slovo a žiaci pracovali s citátmi. Tie sú v súčasnosti veľmi obľúbené ako nástenná dekorácia. Valentína zo 7.A dokonca navrhuje: „Na budúce by sme mohli vytvárať aj niečo do tried, aby sme si ich vylepšili.“ A napokon jeden z workshopov viedli naši českí hostia – majstri s drevom. Našim žiakom sa páčilo pracovať s drevenými polotovarmi, ktoré majstri so sebou priniesli. Vyrobili si dreveného anjela a debničku do izby: na knihy, perá, či hocijaké náradie.

Celý deň najlepšie vystihujú opäť slová Tamarky: „Samozrejme, veľká vďaka patrí učiteľom za ich ochotu a za to, že sa podieľajú na tom, aby sa deti naučili novému remeslu, napr. maľovanie, pracovanie s drevom, varenie… Každý výrobok, čo si deti vyrobili, si mohli vziať domov a potešiť ním ostatných alebo seba. Ak smiem vyjadriť, ako sa mi to páčilo, tak to bolo úžasné. Som rada, že som sa mohla zúčastniť.

Viac fotografií a informácií, spolu s PDF návodmi na letné tvorenie doma, nájdete aj tu: https://twinspace.etwinning.net/67064

Medzinárodný deň detí v prvom ročníku

Medzinárodný deň detí  je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. 

Slávime ho  každoročne 1. júna.  Na Slovensku   od roku 1952. 

 Deň detskej radosti  bol pre nás príležitosťou navštíviť  Budatínsky hrad a park, ktorý sa nachádza v Žilinskej mestskej časti Budatín.  V krásnom prostredí prírody a hradu sa deti     dostatočne vyšantili aj získali nové vedomosti.

DETI SÚ NAŠE KVETY ZEME, KTORÉ TREBA PESTOVAŤ A STARAŤ SA O NE.

Mgr. Jarmila Bandurová 

Okrasa Čadca 2018

Pomaly sa blíži koniec roka……..
…. ale aj tak žiaci druhého ročníka Základnej školy, Nábrežná, Kysucké Nové Mesto vycestovali spolu so svojimi pani učiteľkami a tetou Kamilkou a Majkou   z CVČ KNM  do okresného mesta Čadca, aby zhliadli na vlastné oči fascinujúci svet výroby vianočných ozdôb. Počas exkurzie vo výrobnom družstve Okrasa , ktoré má za sebou bohatú tradíciu sa naši žiaci mali možnosť stať na chvíľu súčasťou výroby sklených ozdôb od rezania sklenených trubičiek cez prácne ústne fúkanie, tvarovanie tekutého skla až po úplne dokončenie – ručné maľovanie a balenie hotových výrobkov. Pri prehliadke závodu sme zažili z bezprostrednej blízkosti to, ako sa deň čo deň žeravá sklovina premieňa na skvost, ktorý nás reprezentuje takmer po celom svete.  I napriek neustálemu prieniku umelých vianočných ozdôb na domáci a zahraničný trh, sú vianočné ozdoby zo skla žiadané.
Jednou z častí exkurzie bola návšteva podnikovej predajne, v ktorej sme mohli obdivovať najnovšie vianočné výrobky, ktoré budú opúšťať čoskoro brány výrobného družstva. Predajňa prešla prísnou kontrolou a každý z nás si  odniesol domov malý darček, ktorý  nám na Vianoce pripomenie exkurziu. Veď klasické fúkané a ručne zdobené vianočné ozdoby majú svoju tradíciu. Nielen na Slovensku, ale aj v cudzine sú typickým symbolom Vianoc, rovnako ako stromček či betlehem. Exkurzia zanechala nielen na žiakoch, ale aj na našich pedagógoch nezabudnuteľný zážitok.
K nezabudnuteľným zážitkom na záver našej exkurzie patrila prezentácia o zvieratkách v Okresnej knižnici  Čadca. Zvieracou ríšou, nás previedla pracovníčka knižnice. Prostredníctvom zážitkového učenia o zvieratkách a knihách, v ktorých sa o nich píše sme pochopili, že všetko živé okolo nás sa treba starať a ochraňovať.
Jeden múdry človek raz povedal: „Knihy sú pre človeka tým ,čo pre vtákov krídla,“ a keď sa nad tým aj my zamyslime, určíte pochopíme ,že mal úplnú pravdu. Veď tak, ako vtáci nemôžu lietať bez krídel, tak ľudia nemôžu žiť bez kníh. Boli by sme radi , aby to už všetci začínali chápať.

Zuzana Vojsovičová

4.D v katakombách v Žiline

Deň Zeme na ZŠ Nábrežná

ž patrí k tradíciám našej školy , že sa každoročne zapájame do akcií , ktoré sa týkajú čistoty nášho mesta, ktoré sa organizujú ku  Dňu Zeme. A tak v spolupráci s mestom a organizáciou KIA , sa naši žiaci zapojili do brigády, ktorá bola zameraná na vyčistenie nábrežia rieky Kysuca. Úlohy sme sa zhostili na výbornú a naši žiaci- žiaci tried 8.C a 9.A pridelený úsek opäť vyzbierali a vyčistili od všetkých  odpadov , ktoré tam zanechali naši neporiadni spoluobčania. Táto aktivita sa konala dňa 19.4. 2018. Žiaci nižších ročníkov – triedy 5.A a 5.B sa zúčastnili dňa 27.4.2018 veľmi peknej  akcie- vyčistili a opravili studničku v Škorčí pri krížiku a tiež v blízkom lese vyzbierali množstvo odpadu. Človeku sa ani veriť nechce čoho všetkého sú ľudia schopní, našli tam veru kadečo… Našim deťom patrí určite veľké uznanie a poďakovanie ! 

Pripájame aj niekoľko fotografií  zo spomínaných aktivít:

Vyuč. biológie

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA šk. rok: 2017/2018

Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do rôznych postupových súťaží a olympiád. Nie je tomu inak ani pri predmete Geografia. Poznávanie zaujímavostí našej planéty, získavanie vedomostí o neznámych krajinách, či ľuďoch, ktorí ich obývajú, je isto veľmi zaujímavé. Aj naša vlasť oplýva mnohými krásami, ktoré poznávame práve na hodinách geografie. Práca s mapou, atlasom, buzolou, určovanie skutočných vzdialeností, či riešenie iných „geohlavolamov“ dá zabrať nie jednej šikovnej hlavičke.

Geografická olympiáda je postupová súťaž pre talentované deti, ktoré získavajú vedomosti nielen v škole, ale musia popracovať samostatne aj doma, využívať informácie z médií. Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ktorý získa minimálne 55 zo 100 bodov. Víťazi potom postupujú do okresného kola. A aké boli výsledky v školskom kole?

Sú nasledovné :

Z  5.ročníka do obvodného kola postúpilo 10 žiakov našej školy.

Najlepšie si počínala Dina Zhan, žiačka 5. B, ktorá obsadila 2. miesto. Na 3. mieste boli Michal Máca , žiak 5.C triedy a Mária Žuborová, žiačka 5.A . Ostatní žiaci neboli úspešní riešitelia.

6 a 7.ročník :

V tejto kategórii súťažilo 18 žiakov okresu Kysucké Nové Mesto. No iba žiak našej školy Marek Dolinay ( 7.B ) bol úspešným riešiteľom a obsadil 1. miesto s počtom bodov 70, čím sa zároveň aj nominoval do krajského kola.

8. a 9. ročník: V tejto kategórii súťažilo 17 žiakov okresu Kysucké Nové Mesto. Zo školského kola postúpilo 7 žiakov, ale najlepšie si opäť viedli žiačky ZŠ Nábrežná – Katarína

Hurtošová a Lucia Ondrušková, obe z 9.C triedy.

 1. miesto obsadila Katarína Hurtošová a na 2. mieste sa umiestnila Lucka Ondrušková. Aj tieto žiačky postúpili do krajského kola. Ostatní naši žiaci neboli úspešní. Do krajského kola postúpili : Marek Dolinay, Katarína Hurtošová a Lucia Ondrušková. Krajské kolo sa uskutočnlo 12.4.2018 v Ružomberku.

 

Lucka a Katka takto vnímali krajské kolo:

Katka (9.C) – aj keď bola táto olympiáda náročná ( v testoch boli otázky, ktoré by v písomke

v škole určite nikoho nepotešili) som rada, že som sa mohla krajského kola zúčastniť. Pre mňa, ale aj pre každého, koho aspoň trošku zaujíma geografia a rôzne zaujímavosti o štátoch Európy a sveta, je olympiáda skvelou príležitsťou vyskúšať si svoje sily.

Lucka (9.C ) – KK GO sa konalo na Katolíckej univerzite v Ružomberku.Riešili sme testy v 2

častiach – monotematickej (teoretická) a praktickej, kde sme mohli používať aj atlas. Oproti

okresnému kolu to bol už tvrdý oriešok, ale som rada, že som sa mohla tejto olympiády

zúčastniť a nazbierať skúsenosti.

A ja len dodávam, aby aj naďalej sa tak dobre učili a svoje vedomosti prezentovali v rôznych

súťažiach, geografickú olympiádu nevynimajúc. Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu

našej školy a dievčatám želáme veľa úspechov na srtedných školách.

 

Napísala Mgr. Emília Palicová

 

Mesiac Máj

Mesiac máj je bezpochyby jeden z najkrajších mesiacov roka. Celá príroda sa prebúdza k životu. Všetko kvitne, príroda ukazuje svoju krásu a nádheru.

K máju sa viaže aj množstvo významných udalostí a tradícií. Jednou z nich je aj stavanie májových stromov, späté so spevom a veselou zábavou.

Máje boli známe už v Antike. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast.

Átrium v našej škole sa už tradične stáva miestom stavania tohto symbolu lásky a života. Rezký tón harmoniky vedúceho folklórneho súboru Jedľovina pána Koptáka a spev dievčat detského školského súboru Nábrežníček prilákal v posledný aprílový deň do átria takmer všetkých žiakov a vyučujúcich našej školy. Dievčatá odeté do pestrofarebných krojov spolu s pedagógmi ozdobili korunu ihličnatého stromu stužkami. Samotné osadenie Mája na pripravené miesto bola už práca chlapcov a pánov školníkov.

Vztýčený ostáva spravidla počas celého mája, aby ho následne slávnostne odstránili pri oslavách jeho  váľania.

Simona Šutáková  6. D

 

Malí, veľkí čitatelia

Malí, veľkí  čitatelia

Prvá májová streda patrila každoročnému slávnostnému zápisu detí našej školy  za právoplatných čitateľov Mestskej knižnice.

Prváčikovia už poznajú takmer všetky písmená abecedy, a tak nastal vhodný čas na požičanie prvej knihy.

Teta knihovníčka Janka bola pripravená privítať  kŕdeľ štebotavých deťúreniec. Oboznámila nás s históriou kníh a jej tvorcami.  Nezabudla ani na základné pravidlá a informácie o požičiavaní kníh .

Knižničné dopoludnie očami detí:

 • V knižnici sme čítali aj sa hrali na kuchára. Požičal som si knihu o autách.   Paľko Kocúr
 • Z hrnca sme vyberali rozprávkové bytosti. Teta nám rozprávala ako sa zo stromov robí papier.    Filipko Vojtuš
  • Knižnica je dobrá vec. “    Paľko Kubala
 • Dnes sme si v knižnici dávali rozprávkové hádanky. Deti si vybavili čitateľský preukaz. “     Miška Chmúrová
  • V knižnici sme varili rozprávky, vyberali knižky.     Nelka Zajacová
  • Vybral som si knihu o vláčikoch.      Adamko Rumana
  • Každý si sám začal čítať požičanú knihu.   Martinko Gažo
  • V knižnici sa mi páčilo.     Lucka Smolková
 • Varili sme rozprávkovú zmes, rozprávali o tom, ako sa vyrába knižka.    Anetka Pošteková

Deti odchádzali s rozprávkovou knihou, s čitateľským preukazom, pamätným listom       a s peknými zážitkami. Všetci veríme, že sa stanú dobrými čitateľmi a s láskou a pravidelne budú navštevovať knižnicu.  

 

Mgr. Jarmila Bandurová

 

Zápis prvákov

Základná škola Nábrežná v Kysuckom Novom Meste

oznamuje všetkým predškolákom a ich rodičom, že organizuje zápis prvákov pre školský rok 2018/2019. Zápis organizujeme v dňoch4. a 5. apríla 2018 vždy od 13.00 do 17. 30 hodiny. Zápisný lístok do 1. ročníka, ako aj žiadosť o prijatie žiaka z iného obvodu si môžete stiahnuť už dnes z tohto webového priestoru školy http://www.zsnabreznaknm.sk/na-stiahnutie

K zápisu podliehajú všetky deti, ktoré k 31. 8. 2018 dovŕšili 6 rokov, ako aj deti s odloženou školskou dochádzkou.

Zákonný zástupca je povinný v zmysle platnej legislatívy pri zápise uviesť tieto údaje :

–   meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť,        štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa

–   meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov

K zápisu je potrebné priniesť:

–     rodný list dieťaťa

–     občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa

–     právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy, alebo striedavej starostlivosti (rozvedení rodičia). Pri striedavej starostlivosti je potrebná účasť oboch rodičov. Ak sa nemôže jeden z rodičov zúčastniť, musí byť splnomocnenie.

–     preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa (podľa potreby)

Školské obvody pre ZŠ.pdf

Oznam pre rodičov.pdf