• LIST JEŽIŠKOVI

    3.12.2023 sa začalo adventné obdobie. Takmer všetci sa pripravujú na najkrajšie sviatky roka – Vianoce. I tí skôr narodení, no najmä deti s netrpezlivosťou očakávajú Štedrý večer a s ním spojené darčeky pod stromčekom. Pri tejto príležitosti…