• Vianočné tvorivé dielne v 4.A

    20.12.2023 mali žiaci namiesto klasického vyučovania tvorivé dielne, počas ktorých bolo ich úlohou zhotoviť z kartónu vianočný stromček, ktorý okrášlili bavlnkami ako i rôznymi ozdobami. Pri zhotovovaní stromčekov sme si „ oprášili“ vedomosti z geometrie –…