Bezpečná cesta pre deti

cesta

Dopravná výchova vedie deti  ku  pochopeniu vzťahov a súvislostí  medzi človekom a dopravou . Žiaci štvrtého ročníka, boli tí , ktorí sa venovali tejto téme posledný januárový štvrtok .

Každý z nás sa už od útleho detstva stáva účastníkom cestnej premávky. V roli dieťaťa, najčastejšie ako chodec, trojkolkár, kolobežkár, cyklista či korčuliar. V roli cestujúceho, ako cestujúci vo vlaku, autobuse i aute . Práve preto sme náš spoločný cieľ napĺňali v praktických situáciách spolu s uplatňovaním zásad bezpečného správania sa v cestnej premávke.  Vypracovávali sme  pracovné listy Cesta do školy a domov a Cesta po chodníku a vozovke. Pracovali sme s interaktívnou tabuľou, vďaka ktorej sme sa oboznámili s úlohami dopravnej výchovy, linkami tiesňového volania, radami pre chodcov,  dopravnými značkami i  kultúrou cestovania v dopravných prostriedkoch . Na hodine matematiky sme riešili slovné úlohy a interaktívny pracovný list Cestujeme vlakom z Bratislavy do Trenčína . Spestrením dnešného dňa pre všetkých štvrtákov boli didaktické hry domino a pexeso spolu s „dopravnými prostriedkami,“ ktoré si deti priniesli z domáceho prostredia. Záverečnou bodkou našich aktivít bol vedomostný test , kde žiaci preukázali získané vedomosti z oblasti dopravnej výchovy .

Deti sú zraniteľné, často bývajú obeťami dopravných nehôd, preto sa snažme spoločnými silami vzdelávať ich v tejto oblasti.

Mgr. Jarmila Bandurová

 

cesta1cesta2

cesta3

Zanechať odpoveď