Čas vianočný

Vianočný čas- každý z nás ho trávi rôznym spôsobom , aj samotnú prípravu na sviatočné chvíle. Každoročne žiaci našej školy pred Vianocami vyzdobia vestibul našej školy svojimi nápaditými výtvormi- rôzne adventné vence, sviatočné aranžmány, krásne patchworkové  gule a zvončeky. Tento rok pribudli aj krásne panáčiky zo šišiek borovíc a úžasné drevené anjeliky, snehuliačiky  a pod.  Okrem toho naše deti  spoločne s p. uč. Ľ. Heľovou a M. Kormanovou  si predvianočný čas  veľmi pekne vyplnili prípravou pásma vianočných pesničiek pre našich starkých v penzióne na Štúrovej ulici v Kysuckom Novom Meste. Deti z rôznych tried si nacvičili niekoľko krásnych vianočných kolied , s ktorými urobili radosť ľuďom v penzióne 19. decembra a žiačky zo 6.B a 6.A triedy napiekli pre starkých malé sladké prekvapenie v podobe medovníkových sŕdc  a prasiatok pre šťastie, ktoré by malo sprevádzať v budúcom roku každého človeka. Myslím , že sa im akcia super vydarila, posúďte samy , pripájame aj pár  fotografií z prípravy medovníčkov  ako aj výsledného produktu