Cudzie jazyky na škole

Už je tu november a za nami štvrťrok! Aký bol štvrťrok výučby cudzích jazykov na našej škole?! V skratke: veľmi bohatý.

September sa klasicky začína opakovaním. Všetci lovia vo svojich hlavách zlomky slovnej zásoby, ktorá sa počas leta ešte zachovala v pamäti. Postupne meníme pasívnu slovnú zásobu na aktívnu, pridávame gramatické tvary a pravidlá, ktoré sa odlišujú od tých slovenských. Všetko sa rozbieha, až napokon prichádza Európsky deň jazykov, ktorý je tradične určený žiakom piateho a šiesteho ročníka. Spoznávajú nové jazyky, objavujú, že angličtina vôbec nie je až taká ťažká, pretože: výslovnosť vo francúzštine, písanie v ruštine, či gramatika v nemčine – joj, to sú veru ťažké chvíle.

Ešte v septembri sa začali žiaci 5.a 6.ročníka zoznamovať s webovou stránkou planetavedomosti.iedu.sk. Neskôr začali súťažiť o hodinu angličtiny so slávnou hviezdou a o koncert Celeste Buckingham pre celú školu! Úlohou žiakov bolo zozbierať 10 nálepiek za vypracované úlohy, ktoré boli vyberané vyučujúcimi p.uč.Palicovou a p.uč.Madigárovou Kubišovou. Aj keď možno veľa žiakov z 5.A, 5.C, 6.A, 6.B či 6.C neverilo, že môžu vyhrať, oznamujeme, že vďaka trpezlivosti a vytrvalosti Nicol Galvánkovej zo 6.C budú mať žiaci možnosť stretnúť na chodbe našej školy superstáristku Celeste! Haló, bude to už v decembri! Nika, blahoželáme k víťazstvu a zároveň ďakujeme!

V októbri sa angličtinári po prvýkrát zúčastnili Medzinárodného dňa školských knižníc. Piataci pracovali dvojjazyčne a zoznámili sa s literárnymi dielami v anglickom i slovenskom jazyku. Siedmaci sa pasovali najmä s non-stop angličtinou. Zároveň využili skupinovú prácu, vytvárali komiksy, opisovali postavičky z príbehov a naučili sa pesničku, či riekanku v cudzom jazyku. Okrem toho si niektoré deti požiačali aj knižku zo školskej knižnice a zistili, že školská knižnica je celkom fajn miesto.

Novembrové dni nám priviali do školy jesenný americký vánok v podobe New Yorčana Raya Sikorskeho. Aktívneho anglického týždňa sa zúčastňujú v hojnom počte naši siedmaci a štyri odvážne deviatačky. Na Slovensku pôsobiaci Američan, Mr. Ray Sikorski, využíva zábavné aktivity, hry a rolové hry, aby pomohol žiakom zlepšiť ich schopnosti dohovoriť sa v angličtine.

Okrem toho sa na škole odohrávajú dva jazykové e-twinningové projekty. Jeden vedie p.uč. Michelová s nemčinármi z 8.A triedy. Idú poslať vianočné pohľadnice do niekoľkých európskych krajín. Následne si vymenia aj listy o škole, meste, či iných sviatkoch. Druhý e-twinning pod vedením p.uč. Madigárovej Kubišovej sa volá Hračka na ceste a zúčastňujú sa ho štvrtáci, najmä tí zo 4.A. Vybrali si macíka ako svojho maskota, vytvorili mu rodný list, pridali k nemu školskú tašku a dorábajú text o macíkovej (i svojej) škole. Macík Johny pocestuje do Poľska. Kým sa vráti naspäť domov, pricestuje k nám Hračka z Grécka. Zoberú ho domov a ukážu mu bežný slovenský život. Všetko fotograficky i textovo spolu spracujeme, aby sme mohli ukázať, čo zažil hračkový Grék v strednej Európe. Ďalšej výmeny pohľadníc (mimo e-twinningu) s Gréckom, Rumunskom a Poľskom sa zúčastňujú aj žiaci skupiny 5AC. Už si stihli vymeniť prvé listy o škole a pripravujú druhé o svojich vianočných dňoch.

V decembri sa už tradične pripavuje olympiáda jazykovo zdatných žiakov, ktorí sa popasujú v ringu s angličtinou i svojimi spolužiakmi. Na pláne je aj recitáčná súťaž Jazykový kvet a iné aktivity, o ktorých budeme priebežne informovať.

Za spoluprácu pri jazykových aktivitách ďakujem všetkým vyučujúcim cudzích jazykov, ktoré sa odvážili priniesť žiakom do vyučovacích hodín nové a netradičné zážitky.

Napísala: Mgr. J.Madigárová Kubišová

mixCJ

 

Zanechať odpoveď